VOOR EEN SNELLE INTERVENTIE, ÉÉN NUMMER 02 380 96 51

camera Milieu

Met respect voor de natuur en het milieubehoud.

 

photoenvironementdevos

We zijn een erkend,  geëngageerd en eco-verantwoordelijk bedrijf.

 

Alle gebruikte waters, septisch materiaal en regenwater worden gestort in een erkend zuiveringsstation van de OVAM of het Vlaamse Gewest.

Vetten, modder uit rioleringen of decantatieputten, car-wash modder en ander sterk bevuilde waters worden naar een erkend afvalverwerkend bedrijf, Shanks, getransporteerd en gestort waarvoor wij u een destructie attest kunnen afleveren.

 

 

aquafin logoshanks logoOVAM logo